امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دوام طبیعی چوب

 

ماده چوبی در برابر عوامل فیزیکی و شیمیایی که بسیار مصالح ساختمانی بسهولت آسیب رسانیده و باعث انهدام آنها می شود، مقاومت نشان می دهد. بدین منظور می توان از چوب در ساختمان اسکله بنادر و اماکن با تغییرات شدید جوی، محلهائی که انواع گازها در آن پخش می شود استفاده کرد، ولی حشرات و قارچها از عوامل مخرب مهم در چوب بشمار می روند و تنها این عوامل هستند که به دوام طبیعی آن لطمه می زنند و چوبهائی که در اماکن مرطوب سربسته قرار گیرند زودتر مورد حمله آنها واقع می شوند. هرقدر چوب خشک تر باشد و محیط هم رطوبت نسبی کمتری داشته و پیوسته تهویه گردد، دوام چوب بیشتر می شود بطوریکه وسایل چوبی که در مناطق خشک مصر بعد از چندین هزار سال بدست آمده کاملا سالم مانده است. برای افزودن به دوام چوب باید آنرا با مواد ضد حشره و ضد قارچ آغشته و اشباع نمود. پردوام ترین چوبها از بین پهن برگان بلوط، شاه بلوط، نارون و اقاقیا است و از بین سوزنی برگان سرو و ملز می باشد. دوام طبیعی چوب وابسته به ترکیبات شیمیائی است که در این جسم وجود دارد. بطور کلی چوبهائی که طبیعتا حاوی مواد محافظتی (ضد حشرات و قارچها) مانند انواع مواد معطر، صمغها و تانن و یا فاقد مواد ذخیره ای نشاسته ای (مواد قندی) زیاد باشند در برابر عوامل مخرب بیولژیک از خود پایداری بیشتری نشان می دهند. مثل چوب سرو و بلوط

در هر حال برای افزودن به دوام طبیعی چوب باید تا حد امکان (مناسب با محیط) آنرا خشک کرد و در جای خشک نگا هداشت و در محل استقرار چوب هوا دائما تهویه گردد. چوب چنار طبیعتا کم دوام است ولی ستونهای چوبی عالی قاپو در اصفهان از چنار می باشد و پس از گذشت بیش از سیصد سال همچنان استوار می باشد که علت سالم ماندن آن را باید خشک بودن محیط و تهویه مداوم ایوان کاخ دانست.

علت دیگر تخریب چوب آتش گیر بودن این ماده است. چوب با آنکه در اثر حرارت ابعادش تقریبا غیر قابل تغییر باقی می ماند ولی پس از اینکه به نقطه اشتعال (آستانه آتش گیری) رسید، می سوزد و این عمل خودسوزی تا پایان تبدیل چوب به ذغال ادامه می یابد. در واقع آستانه آتش گیری چوب در مقایسه با فلزات و مصالحی که در ساختمان به کار می رود پایینتر است و به خاطر این موضوع باید در هنگام مصرف و ساختن محصولات چوبی، که ممکن است در معرض آتش سوزی قرار گیرند، در صورت امکان آنرا با مواد ضد آتش آغشته و اشباع کرد و یا با مصالح مناسب ساختمانی سطح آنها را اندود نمود (در مورد ستونهای چوبی). امروزه روش های افزایش دوام و اصلاح خواص چوب و فرآورده های آن بسیار توسعه یافته است که خود احتیاج به بررسی و تعمق زیاد دارد.

برگرفته از کتاب تکنولوژی چوب

Contact us

Middle East OFFICE 

No9, Isargaran Ave, Sadatabad, Tehran, Iran

Tel:(0098)2126742140

Tel:(0098)2126742159

Cellphone:(98)9123074931