خانه پیش ساخته بتنی طرح دادار

خانه پیش ساخته بتنی طرح دادار

 

 

 

 

 

 

 

 

نما برشی این خانه پیش ساخته بتنی در این تصاویر نشان داده شده است:

خانه پیش ساخته بتنی طرح دادار 

 

گالری تصاویر این حانه پیش ساخته در قسمت زیر وجود دارد و با کلیک روی آن می توانید تصاویر را در سایز بزرگ مشاهده نمائید: