خانه پیش ساخته بتنی طرح دادفر

خانه پیش ساخته بتنی طرح دادفر

 

 

 

 

 

 

 

 

نمای کلاسیک خانه پیش ساخته طرح دادفر:

 خانه پیش ساخته بتنی طرح دادفر

 نمای ترکیبی خانه پیش ساخته طرح دادفر:

خانه پیش ساخته طرح دادفر

نمای کلبه چوبی خانه پیش ساخته طرح دادفر:

خانه پیش ساخته طرح دادفر

نمای مدرن خانه پیش ساخته طرح دادفر:

 خانه پیش ساخته طرح دادفر

گالری تصاویر این حانه پیش ساخته در قسمت زیر وجود دارد و با کلیک روی آن می توانید تصاویر را در سایز بزرگ مشاهده نمائید: