خانه پیش ساخته بتنی طرح پرهام

خانه پیش ساخته بتنی طرح پرهام:

 

 

 

 

 

 

 

 نمای برشی خانه پیش ساخته بتنی طرح پرهام:

 خانه پیش ساخته بتنی طرح پرهام

گالری تصاویر این حانه پیش ساخته در قسمت زیر وجود دارد و با کلیک روی آن می توانید تصاویر را در سایز بزرگ مشاهده نمائید: