امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

باغ ها، عرشه ها و محوطه سازی

 

نکته اساسی که نباید فراموش شود این است که تابش یک منبع کوچک نور می تواند در یک باغ تا مسافتی طولانی نفوذ کند. فضای بیرونی را غرقه در نور نکنید، اما در عین حال با تعبییه ی پریزهای برق کافی امکان افزودن به ظرفیت نور پردازی را فراهم آورید. کنترل نور، به ویژه در باغ های بزرگ، از اهمیت زیادی برخوردار است: در اینجا نیازی به نور پردازی همه چیز و در همه حال نیست.

محوطه را به مجموعه ای از رویدادها تقسیم کنید و چگونگی نور پردازی هر یک را بررسی کنید. شروع کار از فضای ورودی مجموعه خواهد بود. ستونهای دروازه سنگی یا چوبی بهترین واکنش را به نور نشان می دهند و نقطه ی ورود را مشخص می کنند.مرحله بعدی نشانه گذاری این فضای ورودی به وسیله نور پردازی بالاتاب یک درخت پرجلوه و ابهت و یا چندین نقطه ی شاخص به موازات یک مسیر ماشین روی طولانی ست. پیش از نصب منبع نور مورد نظر شکل واندازه درخت را مورد توجه قرار داده و موقعیت های مختلف را بیازمایید.

بخش اعظم نور پردازی در باغ باید در نزدیکی کلبه چوبی و در دسترس باشد، چرا که در واقع کارکرد یک اتاق خارجی را داشته، و نقاط تمرکز بی مورد در فواصل دور را چه یک بنای تزیینی باشد و یا یک درخت بزرگ، خارج از توجه قرار می دهد. مانند فضاهای داخلی، کنترل نور پردازی باید با هر یک از نواحی مورد نور پردازی در ارتباط باشد.

در نور پردازی محوطه ها، بهترین رویکرد تمرکز بر سازه هاست، چرا که حفاظت و نگهداری از آنها ساده است. نور پردازی بالاتاب مسیری از تک ستون ها یا درختچه های هرس شده، که شما را به یک تمرکز نهایی مانند یک مجسمه نور پردازی شده هدایت می کند، از منابع پایه-میخی پخش شده بر سطح حیاط یا باغچه بر اساس الگویی اتفاقی، موثرتر خواهد بود. منابع پایه میخی به درد مناطقی می خورند که به خوبی مورد رسیدگی و نگهداری قرار گرفته و معمولا به خانه نزدیکند، چرا که در غیر اینصورت زیر بوته ها و گیاهان گم خواهند شد. منابع نور مدفون مناسب سطوح سخت و یا چمنکاری ست، در حالی که در صورت به کار گیری در باغچه ها، به علت رشد گیاهان افه ی مورد نظر را از دست خواهند داد.

واکنش فواره ها و آبشارها به نور فوق العاده است. در یک آبشار، منبع نور باید دقیقا در زیر مکان ((ریزش)) آب نصب شوند، تا نور به راستی از میان ان بدرخشد. منابع فیبر اپتیک برای استفاده در مشخصه های معماری مرتبط با آب ابزار مناسبی به نظر می رسند. منبع نور دور از دسترس است و نور از درون یک فیبر شیشه ای عبور کرده و از انتهای آن پخش می شود. اگر از این سیستم درون خروجی آب فواره استفاده شود، آب را به جای منبع نور جا می زند.

برگرفته از مجله هنرمعماری شماره 24