امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اولین برداشت ما از یک خانه پیش ساخته چوبی از طریق مسیر دسترسی به آن حاصل می شود، که حال و هوا را برای مواجهه با آنچه درون خانه است آماده می سازد. شب هنگام، نورپردازی بیرون ورودی نقش مهمی را در تعیین حس و حال و فضا بازی کرده و سبب پدید آمدن احساس پذیرا بودن خانه می شود.

اگر تنها نور فعال در قسمت ورودی یک نور امنیتی باشد، نه تنها غیر دوستانه و درخشان خواهد بود، بلکه باعث می شود مهمانان حس کنند به حریم خانه پیش ساخته چوبی تجاوز کرده اند. در ورودی را با دو چراغ دیواری مدرن یا قدیمی و یا یک فانوس بالاسری قاب بگیرید- بهتر است که اندکی از شدت نور کاسته شود تا درخشش نور ملایمتر شود- چرا که فضا را بسیار پذیراتر می کند. در مناطق حومه ای، که نور اضافی از منابع روشنایی خیابان های اطراف وجود ندارد، این شیوه نور کافی را تولید نخواهد کرد. در چنین مواردی با کار گذاشتن یک منبع بالاتاب ملایم در میان گیاهان باغچه یا حیاط، نور فیلتر شده و همچون سایه روشنهایی نامنظم بر سر ساختمان می تابد و از سختی افه می کاهد، و در عین حال اگر چراغ های دیواری نیز وظیفه خود را تمام و کمال انجام دهند، همچنان دیده خواهد شد. نورپردازی سطح یک ساختمان روش مناسبی برای تولید نور عمومی است. روش دیگر برای برجسته ساختن ورودی، در صورتی که چراغ های دیواری مناسب و کافی نباشند، به کارگیری منابع بالاتاب مخفی نزدیک به حاشیه تزئینی در ساختمان های پیش ساخته چوبی ست که یا تاکید را بر حاشیه ی تزئینی می گذارد و یا بر مجموعه ی گیاهان و درختان دو طرف ورودی.

پس از مهیا کردن نورپردازی قسمت ورودی، نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد، عمل داخل شدن به ساختمان است. از منظر ایمنی نورپردازی پله ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر پله ها کناره داشته باشند، می توان با نصب یک منبع مخفی درون دیوار نور را بر هر یک از پله ها جاری ساخت. از ادواتی استفاده کنید که لامپ کاملا درون ان نصب شود و همچنین می توان از یک منبع ال ای دی و یا یک منبع نور هالوژن کم ولتاژ با لنز استفاده کرد که نور را جهت می دهد وکمترین میزان ممکن درخشش را نیز تضمین می کند.

نورپردازی فضای خارجی با نورافکن می تواند راهی باشد برای بهبود موقعیت بصری منطقه ی ورود به ساختمان، که در عین حال نور بازتابی حاصل ورودی را نیز نورانی می کند. یک فضای ورودی متعارف را با نورافکنهایی که چندین متر از ساختمان فاصله دارند و مستقیما به سمت ورودی نشانه رفته اند، نورپردازی نکنید، چرا که درخشش آن بر افرادی که از داخل ساختمان به بیرون نگاه می کنند، اثر نامطلوب گذاشته، و در عین حال، جزئیات معماری- اعم از ستون، حاشیه پنجره های چوبی و یا بافت نمای چوبی- را نیز یکنواخت و بی اثر می کند.

برگرفته از مجله هنرمعماری شماره 24