امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بازرسی پس از اشباع چوب  و پیش از ساخت 

چوبهای اشباع شده نیز ممکن است دچار تخریب شوند، به همین علت اعمال برنامه های پیشگیرانه برای جلوگیری از پوسیدگی چوبها در پروژه های بزرگ و تجاری مهم می باشد. این برنامه ها می بایست در برگیرنده یک سری بازرسی های منظم به منظور برآورد چگونگی صدمات بیولوژیکی وارده به چوب آلات در سرویس و لزوم اعمال برنامه های اشباع چوب مرتبط بر روی آنها باشد. در عین حال، محصولات خسارت دیده از لحاظ مقاومت های سازه ای نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

برای درک اینکه در چه جاهایی امکان تخریب جدی بیولوژیکی محصولات چوبی اشباع شده وجود دارد، ابتدا روش های اشباع حفاظتی این محصولات مرور شوند. ماده حفاظتی از خارج چوب و با قدرت به داخل آن تزریق می شود. مقدار نفوذی که حاصل می شود بستگی به چندین عامل دارد. به استثنای برون چوب گونه های نفوذپذیر که کمتر از 5 سانتی متر ضخامت دارند، محصول به ندرت به طور کامل اشباع می شود. در نتیجه یک لایه از چوب اشباع شده در رو و یک قسمت مغزی از چوبی که اشباع نشده است وجود خواهد داشت. اگر این لایه سطحی هنگام خشک کردن چوب ترک بردارد و یا این قطعه چوبی ماشین کاری شود مثلا برش بخورد یا سوراخ کاری شود یا خسارت مکانیکی به آن وارد شود در این صورت قسمت مغزی چوب در معرض تخریب بیولوژیکی قرار خواهد گرفت.

اگر ماندگاری ماده حفاظتی در چوب به اندازه کافی نباشد چوب اشباع شده در محیط طبیعی ممکن است دچار تخریب شود.

استفاده از ماده حفاظتی که از ترکیب فرمولی ضعیفی برخوردار باشد و یا مواد اولیه ساخت آن برای یک کاربرد خاص اشتباه انتخاب شده باشند نیز ممکن است در نهایت منجر به تخریب شود. در این موارد تخریب از سطح خارجی محصول آغاز می شود.

مشکلات معمول

تخته و تخته لایی

تخته و تخته لایه ایی که به درستی و با توجه به محل نهایی استفاده حفاظت شده است معمولا دچار تخریب جدی نمی شود.

تیرکهای چوبی

تیرک های چوبی چه با مقطع گرد و چه با مقطع مربع از لحاظ ابعاد بزرگ تر از تخته های استاندارد هستند. این محصولات اغلب در تماس با خاک بوده که شرایط مناسبی را برای پوسیدگی چوب و حمله موریانه ها دارا می باشند.

تیرهای چوبی (ارتباطات)

تیرهای چوبی شبیه تیرکهای چوبی می باشند، با این تفاوت که از آن ها بزرگ تر هستند و معمولا مقطع آنها گرد می باشد اما گاهی نیز برش خورده و ابعاد مستطیل مانند پیدا می کنند.

پایه های چوبی (شمع)

از بسیاری جنبه ها پایه های چوبی مانند تیرهای ارتباطات هستند. قسمتهایی از پایه های چوبی شمع که بالاتر از سطح زمین یا خارج از سطح آب قرار می گیرند در معرض مشکلات مشابه تیرهای ارتباطات هستند.

الوار چوبی

الوارهای چوبی قطعات بریده شده ای هستند که حداقل بعد اسمی آنها 13 سانتی متر و یا بیشتر می باشد. به علاوه این قطعات به نام های مختلف نامیده می شوند.

بازرسی

هدف از بازرسی بعد از ساخت این است که مشخص شود آیا هیچ نوع تخریب بیولوژیکی رخ داده است و آیا اشباع درمانی یا تعویض قطعه باید انجام شود یا خیر؟ واضح است که اگر خسارتی ایجاد شده باشد انسجام سازه باید دقیقا مورد توجه واقع شود.

بازرسی چشمی (بصری)

بازرسی چشمی در واقع در سطحی بسیار مقدماتی بوده و در بسیاری موارد اطلاعات با ارزشی را می توان از آن اخذ کرد.

بازرسی از روی صدا (سمعی)

بازرسی از روی صدا رایج ترین روش استفاده شده بوسیله افراد با توجه برای تشخیص درون تهی بودن اعضاء بزرگ چوبی می باشد.

بازرسی بوسیله سوراخ کاری

هنگامی از این فرآیند بازرسی استفاده می کنیم که ساختار چوبی مورد نظر مشکوک به پوسیدگی یا حمله حشرات بوده و احتیاج باشد که این مطلب مسجل شود.

رطوبت سنج ها

رطوبت سنج های الکتریکی می توانند رطوبت چوب را در عمق حدود 6 سانتی متری تشخیص دهند.

برگرفته از کتاب تخریب چوب آلات ساختمانی