امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

هم کشیدگی و واکشیدگی چوب

هم کشیدگی چوب عبارت است از تغییر ابعاد این جسم که تحت تاثیر پدیده های گوناگون و تغییرات رطوبتی چوب در بین دو حد نقطه اشباع فیبرها و حالت خشک چوب اتفاق می افتد. همراه با این پدیده غالبا چوبها تغییر شکل داده و بر اثر فشارهای مختلفی که در آنها ایجاد می شود، شکافهائی در این جسم پدید می اید. چون هم کشیدگی چوب در جهات مختلف آن فرق می کند این پدیده را یک حالت هرسونا یکسان یا آنیزوتروپ می نامند.

الف- اهمیت دانستن هم کشیدگی

هم کشیدگی مهمترین عیبی است که در چوب یافت می شود و همواره سعی می گردد که به روش های مختلف از شدت آن کاسته می شود. در مصنوعات چوبی نظیر انواع مبلها، در و پنجره و غیره بروز هم کشیدگی سبب خسارت زیاد می شود. بطور کلی شناختن هم کشیدگی در مواردی که ذیلا نامبرده می شوند مهم است:

1-تغییر ابعاد چوب

2-تغییر شکل چوب

3-در طبقه بندی چوبها

4-در تهیه محصولات لایه-لایه

ب- اشکال مختلف هم کشیدگی

هم کشیدگی چوب پدیده ای است هرسونا یکسان. اگر نمونه چوب مرطوبی را در هوای خشکی قرار دهیم پس از مدتی آب از دست داده و ابعادش کوچکتر می شود. بطور کلی در روی این قطعه می توان در سه جهت تغییر ابعاد چوب را مشاهده کرد. از این نظر سه نوع هم کشیدگی، محوری که به هم کشیدگی طولی نیز موسوم است، هم کشیدگی مماسی شعاعی که این دو نوع هم کشیدگی عرضی نیز خوانده می شوند، در چوب دیده می شود. نوع اول مقدارش ناچیز و تقریبا قابل اغماض است.

روش های اندازه گیری هم کشیدگی

برای اندازه گیری هم کشیدگی از نمونه های مکعبی شکل به ابعاد 2*2*2 سانتیمتر استفاده می کنند. این نمونه ها باید طوری تهیه شده باشند که 4 سطح جانبی انها کاملا موازی با جهت الیاف چوبی بوده که 2 سطح آن کاملا در جهت مماسی و دو سطح دیگر کاملا در جهت شعاعی باشد.

تغییرات هم کشیدگی و واکشیدگی

بطور کلی هم کشیدگی چوب از پدیده هائی است که پیش از همه تحت تاثیر ساختمان چوب و وزن مخصوص آن قرار می گیرد. بطور کلی سوزنی برگانی که سنگینتر هستند و بافت متراکم تری دارند مقدار هم کشیدگی حجمی زیادتری نشان می دهند در حالی که هم کشیدگی مماسی آنها تغریبا یکسان می باشد ولی هم کشیدگی شعاعی آنها متناسب با درصد اشعه چوبی و درصد بافت آنها در تغییر است.

روش های پیشگیری از هم کشیدگی و واکشیدگی چوبها

بطور کلی برای پیشگیری و تخفیف هم کشیدگی می توان روش های مختلف به کار برد که عبارتند از:

-عایق کردن چوب در برابر تغییر رطوبت محیط به وسیله پارافین، ورنی و رنگ

-آغشته کردن چوب با مواد صمغی، روغنی و انواع چسب ها که روش پر خرجی به شمار می رود.

-انتخاب گونه های مناسب برای مصارف بخصوص، مثلا در مدل سازی باید چوبهائی به کار برد که هم کشیدگی کمی دارند نظیر گردو و توسکا.

-انتخاب قطعات بریده شده در جهات مناسب

قطعاتی که پهنای آنها در جهت شعاعی گرده بینه قرار دارند تغییر حجم ناچیزی دارند. به همین مناسبت این گونه چوبها برای مصارف مبل سازی و کار نجاری های ظریف بر سایر قطعات ترجیح داده می شود.

برگرفته از کتاب تکنولوژی چوب