امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تخریب و حفاظت چوب:

ویژگیهای چوب

- دوام

- نفوذ پذیری

هدایت الکتریسیته و گرما، چگالی و مقاومت چوب از جمله ویژگیهای چوب می‌باشند که برای کارشناسان چوبشناسی مهم می‌باشد. با این حال، ویژگیهایی که در ارتباط مستقیم با کارشناسان حفاظت چوب می‌باشد، قدرت پایداری چوب (دوام) در برابر تخریب و همچنین میزان نفوذپذیری نسبت به مواد حفاظتی می‌باشد که در این رابطه دوام بستگی به ترکیبات شیمیائی و میزان نفوذ پذیری به ساختار تشریحی چوب دارد.

2- Permeability

1. Durability

دوام

چوب توسط حشرات، قارچها، و چوبخواران دریایی نابود می‌شود ولی گونه‌ها در مقایسه با گونه‌های دیگر مقاومت بیشتری از خود نشان می‌دهند. با این وجود واژه «دوام، بیشتر در رابطه با تخریب حاصل از اثر قارچهای مولد پوسیدگی اطلاق می‌شود.

مقاومت در برابر حمله قارچهان تيك " و گونه‌ای از اکالیپتوس منشاء دوام: هیچ چوبی از پوسیدگی در امان نیست. با این حال برخی گونه‌ها همچون حتی اگر در تماس مداوم با خاك باشند سال‌ها دوام می‌آورند. در نقطه مقابل، گونه‌های نظیر راشه و توسکا در شرایط مشابه احتمالا ظرف مدت ۱۰ سال پوسیده می‌شوند. با این حال باید به خاطر داشت که اساسا طول عمر چوب بستگی به شرایط محیط دارد. تابوتهایی که از چوب گونه‌ای درخت انجیر ساخته شده و در اهرام مصر که در آنها هوای گرم و خشك حاکم است، برای هزاران سال سالم باقی مانده‌اند

بین چوب درون و چوب برون يك گونه نیز اختلافاتی از حیث دوام آنها وجود دارد. این مطلب بیانگر اصل و منشاء دوام است و روشن می‌سازد ترکیب شیمیایی گونه‌های مختلف چوبی، چوب درون و چوب برون يك گونه، از نظر مقدار مواد استخراجی موجود تفاوت دارند.

مواد استخراجی، طبیعت مواد حفاظتی: تانن‌ها و دیگر مواد که اکثرا رنگی می‌باشند، طی تبدیل چوب برون به چوب درون در سلولهای پارانشیمی رسوب می‌کنند. این مواد از سلولهای پارانشیمی به سلولهای اطراف نفوذ کرده و پراکنده می‌شوند و اغلب ویژگی تیره شدن از مشخصات بارز چوب درون می‌باشد. عمومأ هرچه نسبت مواد استخراجی بیشتر باشد، چوب نیز با دوام‌تر و رنگ چوب نیز تیره‌تر می‌شود. ولی چوب درون روشن دلیل کم دوامی نمی‌باشد. همان طوری که در گونه Sassafras albidum و تاکسدیوم (دار تالاب ۷) دیده می‌شود.

2 - Wood rotting fungi

1 - Marine animals

4. Eucalyptus fergusoni

3. Teak

6 - Ficus sycomorus

5. Fagus sylvatica

7 - Taxodium disticum

دیده شده هنگامی که مواد استخراجی از چوب درون بیرون کشانده می‌شوند، پوسیدگی بسرعت رخ می‌دهد. از این رو می‌توان گفت فساد پذیری چوب برون بدلیل فقدان وجود این چنین موادی است. اگرچه بسیاری از مواد استخراجی غیر قابل حل در آب می‌باشند، برخی از انها اگر در معرض مداوم باران قرار گیرند، به تدریج شسته می‌شوند. شاید این واقعیت دلیل پوسیدگی تو فالهای سقفی نازك چوب سرونوش را پس از ۱۵-۲۰ سال توجیه می‌کند.

همان گونه که پیشتر نیز ذکر شد، نسبت مواد استخراجی از گونه به گونه فرق می‌کند. بعلاوه مقدار مواد استخراجی و در نتیجه دوام چوب در بین پایه‌های حتی يك گونه خاص نیز متفاوتست. این امر اغلب بدلیل تغییرات چوب برون می‌باشد ولی همچنین تا حدی نیز از صفات ارثی می‌باشد و بستگی به محتوی و مقدار مواد استخراجی پایه مادری مولد بذر دارد. در حقیقت درختان را می‌توان از حیث دوامشان پرورش داد. اگرچه در عمل توجه به گونه‌های سریع الرشد و کم دوامی است که امکان تیمارشان وجود دارد.

در مورد برخی گونه‌ها حتی تفاوت دوام بین بخش داخلی چوب درون با بخش خارجی آن نیز وجود دارد. بخش مرکزی که در زمان جوانی درخت ساخته شده نسبت به پوسیدگی مستعدتر می‌باشد. این وجه مشخصه که به نام " پوسیدگی مغزی" معروف است در بسیاری از پهن برگان گرمسیری به وجود می‌آید.

طبقه بندی چوب آلات از نقطه نظر دوام: از آنچه گفته شد مشخص می‌شود که مقایسه دقیقی بین دوام چوب آلات و گونه‌های چوبی مختلف کار دشواری است. مستلزم طبقه بندی چوب آلات از حیث دوام، وجود اطلاعات کافی از کارکرد چوب آلات در عمل و آزمونها با تستهای علمی می‌باشد.

پیش از تعیین تستهای آزمایشگاهی (درگذشته)، تستهای صحرایی که در آن از کاشت دستكهای چوبی استفاده می‌شد متداول بود. متأسفانه این روش معایبی همچون مدت زمان زیاد، مشکلات مراقبت از منطقه آزمایش، و خطر حمله موریانه‌ها و تأثیر بر روی نتایج آزمایش را نیز داشت. در حقیقت يك منطقه آزمایش مهم درکوآلالامپور واقع در مالزی، شبانه کاملا نابود شد، البته نه به وسیله موریانه، بلکه به وسیله حمله هوایی منطقه جنگ جهانی دوم تستهای آزمایشگاهی دوا چوب همانند تستهای آزمایشگاهی برای تعیین درجه سمیت مواد حفاظتی

1. Thuja plicata

2. Heart rot

چوب انجام میگیرد و مستلزم این است که بلوکهای کوچک آزمایش را در معرض قارچ ویژه‌ای برای مدت زمان به‌خصوص قرار دهیم. درصد کاهش وزن در قطعات ۵۰×۵۰ میلین آزمون همبستگی تقریبی آنها را با دوامشان می‌دهد. بدین معنی که کاهش وزن به مقدار. تا درصد متناسب با طول عمری در حدود ۱۵ تا ۲۰ سال ۵ تا ۱۰. متناسب با طول عمر ۱۵اسال، ۳۰-۱۰٪ متناسب با ۱۰-۵ سال و درصد کاهش بیش از این مقدار متناسب با طول عمری کمتر از ۵ سال است.

هنگام بحث درباره عمر مفید چوب آلات (چوبهائی که در تماس مستقیم با خاك با زمین می‌باشند)، شکل آنها نیز جالب توجه است. آیا بك تيرك با سطح مقطع مستطیلی در مقایسه با يك تيرك با سطح مقطع دایره شکل ولی با مساحت یکسان بیشتر عمر می‌کند؟ از دیدگاه تئوری با فرض اینکه چوب آلات دوام یکسانی داشته باشند و پوسیدگی از سطح خارجی شروع شده و با سرعت مشابهی به درون پیشروی می‌کند، و همچنین با فرض اینکه تمام شرایط دیگر مشابه انگاشته شود، نتایج منطبق به نظر معتبر می‌رسند. البته این چنین شرایط تجربی در عمل به سختی فراهم می‌شود. با این حال به طورکلی می‌توان گفت که سطح مقطع دایره‌ای شکل شانس بیشتری برای عمر زیادتر دارد. و در جاهایی که دلیل خاصی از دلائل مهندسی سازه برای استفاده از تیرگهای با مقطع مستطیلی شکل وجود نداشته باشد منطقی‌تر می‌باشد که از تيرك مربعی با سطح مقطع یکسان استفاده کنیم.

1 - Weight losses

شکل و شکل چوب برروی عمر مفید آن تأثیر می‌گذارد.

مقاومت در برابر حمله حشرات و حفاران دریایی

طبقه بندی چوبها با توجه به مقاومتشان در برابر حشرات و حفاران دریایی دشوار‌تر از تعیین نرخ مقاومت آنها در برابر پوسیدگی است. مسئله مهم این است که آیا گونه چوبی مقاوم است یا خیر؟ و به هر میزانی که مستعد تخریب باشد، نرخ تخریب چوب بستگی به مقیاس و سن جمعیت حمله کننده دارد.

2- Marine borevs

1 - Insects

حشرات چوبخوار: چوب برون بیشتر گونه‌های چوبی مستعد برای حمله حشرات می‌باشد. در این قسمت چوب هیچ ماده استخراجی، و هیچ ماده بد طعمی وجود نداشته و غنی از مواد غذایی نشاسته‌ای می‌باشد. در واقع، درصد بالای نشاسته برای سوسكهای چوبخواری با نام لیکتیدها (سوسکهای آردی) ضروری می‌باشد.

حساسیت چوب درون نسبت به حشرات مختلف متفاوت است. ممکن است نسبت به نوعی حشره ایمن، ولی مستعد حمله نوع دیگری باشد. گونه‌ای چوب افريقائی و ساپلى" نسبت به سوسك چوبخوار آنوبيوم؟ (سوسك مبل خوار) مقاومند ولی بسادگی بوسیله اموریانهها خسارت می‌بینند. با این حال، چوب درون بیشتر گونه‌ها مورد حمله موریانه‌ها قرار می‌گیرد و در مواردی که مقاومت طبیعی بروز می‌کند، بدلیل وجود مواد استخراجی بد طعم، دفع کننده و سمی چوب می‌باشد.

چوبخواران دریایی: چوب برون تمام گونه‌ها مستعد برای حمله چوبخواران دریایی است و چوب درون گونه‌های مقاوم هیچ گاه ایمنی کامل ندارند. نتایج حاصل از آزمایشاتی که مقاومت چوب را در برابر حمله تعیین می‌کند، همبستگی کمی را نشان می‌دهند. این امر تا حدی به خاطر اینست که کیفیت چوب بستگی به مکان رویش دارد. همچنین شدت حمله در آبهای مختلف فرق می‌کند. يك گونه چوبی که مقاومت بالایی در آبهای ساحلی انگلستان نشان می‌دهد، ممکن است به سرعت در افریقا نابود شود. با این حال ۲ دسته از گونه‌های چوبی نسبت به حمله چوبخواران دریایی مقاومت نشان می‌دهند. دسته نخست شامل برخی چوبهائی افریقائی ۵، ۶ ۷ می‌باشد. این گونه‌ها همیشه نسبت بالایی سیلیس (بیش از0/ ۵ درصد) در سلولهای چوب درون خود دارند. سیلیس ماده‌ای با خصوصیت، سمباده‌ای است و باعث گند شدن آرواره‌های چوبخواران دریایی می‌شود. مثال خوبی از تغییر مقاومت گونه‌های چوبی مشابه، مطالعه بر روی چوب ترپانتن است. گونه‌ای از این درخت که در استرالیا می‌روید و ۰

/ ۶ درصد سیلیس دارد بسیار مقاوم است در حالی که گونه‌ای از همین درخت که در هاوایی می‌روید

2 - Afromosia elata

1. Wood - boring insects

4 - Anobium puntatum

3. Entandrofragna cylindricum 5 - Dicorynid guianensis

6. Eschweilera

8. Syncarpia laurifolia

7. Licania

| نقط ۰ / ۰۹ درصد سیلیس دارد هیچ مقاومتی از خود نشان نداده است. دسته دوم از گونه‌های مقاوم نسبت به چوبخواران دریایی، شامل چوب، کالیتریس و چوب اکالیپتوس (جراح) بدلیل وجود مواد استخراجی سمی و دفع کننده است. میباشد. این گونه‌ها با مقدار کمی سیلیس دارند و یا فاقد آن می‌باشند .

بکارگیری گونه‌های چوبی بادوام: در سراسر این مقاله تأکید اصلی بر روی چوب آلات تیمار شده است ولی نباید این گونه پنداشت که گونه‌های با دوام دیگر استفاده نمی‌شوند. برای مثال در مناطقی از جنوب شرقی آسیا، گونه‌های پهن برگ بومی و با دوام ارزان‌تر از چوب آلات تیمار شده معامله می‌شوند. این موضوع بدلیل هزینه‌های عملیات حفاظت و محدودیت کارخانه‌های تیمار چوب می‌باشد. در بیشتر کشورهای صنعتی استفاده از چوب سوزنی برگان اتیمار شده مقرون به صرفه‌تر است، اگرچه چوبهای با دوام هنوز هم در موارد معینی استفاده می شوند. به عنوان نمونه گونه‌های کروئینگ و مرانتی (لوآن) برای اسکلت‌های چوبی، گونه آفرومبوزیا برای قایق سازی استفاده می‌شوند (شکل ۶۰). ocotea rodiaei برای تأسیسات آبی، سرخ چوب (پاليساندر) برای تغارها، و بلوط اروپایی وكونه‌های پهن برگ گرمسیری از جمله محکمترین و با دوام‌ترین چوب‌ها هستند.

نفوذ پذیری:

مهمترین عامل در تعیین اینکه آیا یك گونه چوبی کم دوام در جای خاصی حمله زیاد قارچ، حشرات، و یا چوبخواران دریایی وجود دارد می‌تواند است این است که آیا می‌توان با مواد حفاظتی آن را تیمار کرد یا نه؟ .برخی حتی تحت فشار زیاد از نفوذ مواد حفاظتی جلوگیری که در حالی که برخی دیگر نفوذ عمقی ساده‌ای از خود نشان می‌دهند

توجه کنید که مرز بین چوب درون و چوب برون با علامت مشخص شده است. اصطلاحا سهولت جریان مایعات از بین روزنه‌ها و منافذ چوب به نام «نفوذ پذیری» نامیده می‌شود. تاکنون نفوذپذیری بسیاری از گونه‌های چوبی اندازه گیری شده و نتایج نشان داده است که برخی گونه‌ها بیش از ۱۰ میلیون بار نسبت به دیگر گونه‌ها نفوذپذیرتر هستند. بلوط قرمز بدلیل وجود آوندهای بسیار فراخ آنقدر متخلخل است که حتی می‌توان هوا را از بین يك قطعه

2- Quercus rubra

1- Permeability

ا ی

به طرف دیگر دمید. در نقطه مقابل جوب دوگلاس نفوذ پذیری بسیار کمی دارد و به آن با مواد حفاظتی بسیار دشوار است. اضافه بر وجود تفاوت بین گونه ها، در بین چوب‌های يك گونه نیز تفاوت دیده می‌شود. به عنوان مثال چوب درون داگلاسفر از درختان ساحلی ۵۰ بار نفوذ پذیرتر از چوب همین گونه از مناطق کوهستانی است.

- نفوذ پذیری و ساختار چوب:

راهی که مواد حفاظتی از طریق آن در چوب نفوذ می‌کنند، اساسا بستگی به مسیر جریان آب، مواد معدنی، و مواد غذایی در هنگام زنده بودن درخت دارد. از اینجا می‌توان فهمید نفوذپذیری در طول الياف (در جهت آوندها، فیبرها و تراکئیدها) بایستی بیشتر از نفوذپذیری در جهت عرضی باشد. در واقع این چنین نیز می‌باشد و آزمایشات بر روی سوزنی برگان نشان می‌دهد که نفوذپذیری طولی محوری ۲۰۰۰۰ برابر بیشتر از نفوذپذیری شعاعی (عرضی) است.

سوزنی برگان و پهن برگان: مسیر اصلی مواد حفاظتی در چوب سوزنی برگان تراکنید به تراکئید می‌باشد که مایعات از يك سلول به سلول دیگر از طریق جفت منفذهای دیوارهای انتقال می‌یابد. پرده میانی مشترك منافذ دارای ساختار جالب ویژه‌ای است که شامل يك بخش میانی ستبر به نام سپر (توروس) است که به وسیله یك شبکه تار عنکبوتی شکل سلولزی (هاله) به دیواره منافذ وصل شده است. شبکه تار عنکبوتی انعطاف پذیر می‌باشد و با

حرکات ارتعاشی به طرفین باعث می‌شود دریچه منفذ دیوارهای باز یا بسته شود (شکل ۵۱). منافذ دیوارهای در تراکئیدهای چوب تابستانه که دیواره ضخیمی دارند نسبت به تراکئیدهای چوب بهاره، قدرت باز و بسته شده کمتری از خود نشان می‌دهند و در نتیجه نفوذ پذیری چوب بهاره حدود ۱۰۰ برابر بیشتر است.

مسیر دیگری که از درجه اهمیت کمتری برخوردار است، عمدتا از طریق سلولهای | پارانشیمی می‌باشد. گاهی مواقع جریان مایعات ابتدا در جهت شعاعی حرکت یافته و به درون اتراکئیدها می‌رود و سپس راه خود را در تراکئید و در جهت طولی درخت ادامه می‌دهد. مجاری رزین نیز که در برخی سوزنی برگان یافت می‌شوند مسیر مفیدی برای نفوذ مواد حفاظتی می‌باشند.

1 - Pit pairs

2- Torus

علی رغم پیچیدگی ساختار تشریحی چوب پهن برگان نسبت به سوزنی برگان بسیاری از آنها انتقال مواد حفاظتی عمدتا به راحتی از میان آوندهای باز که جریان با اپیوسته‌ای را باعث می‌شوند انجام می‌شود (شکل ۵۲). مایعات از طریق این اوندها با اندر سلولهای پره چوبی و سپس به فیبرها و پارانشیمهای طولی راه می‌یابند و در مسیر طول

حرکت می‌کنند، و یا اینکه مستقیما به فیبرها و پارانشیمهای طولی منتقل می‌شوند. در هر حال قطر بزرگ آوندها ( ۰

/ ۰۵ تا ۰ / ۵ میلیمتر) در مقایسه با قطر ریز منافذ دیوارهای ( ۰

/ ۰۳ تا ۴... میلیمتر) باعث می‌شود جریان طولی مواد حفاظتی از طریق پارانشیم‌های طولی و فیبرها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار نباشد

چوب درون و چوب برون: نفوذ پذیری چوب درون در اغلب گونه‌ها فرق می‌کند. چوب برون معمولا تا ۱۰۰۰ برابر بیشتر نفوذ پذیر می‌باشد.

ا در بیشتر گونه‌ها چوب برون براحتی با مواد حفاظتی اشباع می‌شود. این موضوع امر غير منتظره‌ای نیست چرا که در درخت زنده این بخش است که آب و مواد معدنی را از ریشه‌ها به برگها هدایت می‌کند. با این حال استثنائاتی نیز وجود دارد. چوب برون سرو کانادا"، بسیاری از گونه‌های تراد و پیسه آ۳ (نوئل) به اندازه چوب درونشان نسبت به نفوذ مواد حفاظتی مقاومت نشان می‌دهند (شکل ۶۱). این امر تا حدودی به دلیل بسته شدن منافذ دیوارهای چوب بهاره بر اثر خشك شدن چوب است که هدایت مایعات را مانع می‌شود. به همین دلیل در کشورهای اسکاندیناوی چوب نوئل را پیش از خشك کردن با روش جابجائی طبیعی مواد چوب برون تیمار می‌کنند. (در فصلهای بعد به این روش حفاظتی چوب اشاره خواهد شد).

در برخی پهن برگان، مسدود شدن مجاری آوندی بدلیل رویش اضافی پارانشیمهای مجاور از میان منافذ دیوارهای و تشکیل ساختارهای بادکنکی شکل در درون آوند می‌باشد (شکل ۵۲). این سازواره‌ها که به نام چنتال (تیله) معروف هستند در گونه‌هایی که منافذ دیوارهای بزرگی دارند همچون اکالیپتوس و مرانتی بسیار متداول می‌باشند. در گونه‌هایی با منافذ كوچك دیوارهای همچون گونه ماهاگونی، مسدود شدن آوندها در

له كونه ماها کولی، مسدود شدن اوندها در نتیجه ترشح تانن یا مواد

1. Tsuga canadensis

2- Abis spp 4. Sap-displacement process 6 - Meranti

3- Picea spp

5. Tyloses

صمغی شکلی از سلولهای پارانشیمی حاصل می‌شود. این مواد رزینی شکل که در گونه‌های اتبا دار نیز یافت می‌شود اغلب در اثر خشك شدن چوب سفت و سخت می‌شوند

در گونه‌های سوزنی برگ مسدود شدن مسیر تراکئیدها در نتیجه خشك شدن و بسته شدن رزینهای منافذ دیوارهای، و یا رسوب رزین‌ها و تاتنها بر روی دیواره سلولی می‌باشد. گاهی مواقع نفوذ مواد حفاظتی در اثر وجود شبه چنتال (تیل مانند) در مجاری رزین برخی گونه‌های سوزنی برگ به طور کامل از بین می‌رود. تفاوت شبه تیلها با تیل‌ها در این است که شبه تیل در سلولهای پارانشیم مجاور بزرگ می‌شوند ولی از بین منافذ دیوارهای عبور نمیکنند.

MODERATELY RESISTANT

Fairly easy to treat. Lateral Senetration of 6-18 mm achieve with 2-3 hours under pressure

PERMEABLE Penetrated easily and porepletely under gressure

نسبتا مقاوم

-

و نفوذپذیر

EXTREMELY RESISTANT Only absorb small amounts of preservative -- even with long

treatment periods.

RESISTANT bifficult to impregnate. Require long treatment periods. Latera penetration rarely more than

3- 6 mmm,

فوق العاده مقاوم -

طبقه بندی چوبها از دیدگاه نفوذ پذیری: مشاهدات انجام شده از میزان تأثیر تیمار صنعتی چوب آلات بهمراه نتایج حاصله از آزمایشات آزمایشگاهی، امکان طبقه بندی گونه‌های مختلف چوبی را از دیدگاه نفوذ پذیریشان فراهم آورده است. از آنجائی که بیشتر چوب

1 - Tylosoids

ابرون كونهها نفوذ پذیرند، طبقه بندی برروی سهولت نفوذ مواد حفاظتی در چوب درون

ا ندازی شده است. ترسیمات شكل ۶۲ به بررسی ۴ گروه موجود در این طبقه بندی پرداخته و آنها را با نامهای: نفوذپذیر، نسبتا مقاوم، مقاوم، و فوق العاده مقاوم معرفی کرده است.

افزایش نفوذ پذیری چوب آلات:

راههای متوعی برای افزایش و بهبود نفوذپذیری چوب آلاتی که معمولا در مقابل اشباع به وسیله مواد حفاظتی مقاومت نشان می‌دهند، وجود دارد. در يك روش مهم به نام شیار زنی و اج زنی، شیارهای دندانهای شکلی در سطح چوب و با فاصله‌های معین ایجاد می‌شود که در طی فرآیند تیمار، مواد حفاظتی از طریق تعداد بیشتری آوند یا تراکئید به درون چوب نفوذ یابند. در روش «بخار دهی، از بسته شدن منافذ دیوارهای چوب بر اثر خشك شدن جلوگیری می‌شود.

چوب که هنوز تحت بررسیهای این روش نیز بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. در روش فشردن بیشتری قرار دارد، تخته‌های چوبی از بین غلطک‌های تحت فشار گذرانده می‌شوند و در نتیجه ساختار سلولی آنها بهم ریخته و در نهایت نفوذپذیری بهتری حاصل می‌شود. در روش دیگری به نام «خیساندن» که سوزنی برگان درون آب نگهداری می‌شوند باعث افزایش چشمگیری در نفوذ پذیری می‌شود. این افزایش بدلیل تأثیر باکتری‌هایی است که منافذ دیواره تراکئیدها را مورد حمله قرار داده و در نتیجه نفوذپذیری چوب را افزایش می‌دهند. این شیوه‌های افزایش و بهبود نفوذپذیری چوب بستگی به ساختار تشریحی گونه چوبی داشته و به صورت دقیق تری در فصل هفتم کتاب بررسی خواهند شد.

خلاصه

۱) چوب برون همیشه فسادپذیر است. مقاومت چوب درون در برابر حمله قارچها به میزان مواد استخراجی موجود در آن بستگی دارد.

۲) چوب برون همیشه مستعد حمله حشرات و چوبخواران دریایی است. مقاومت اچوب درون نسبت به حشرات مختلف متفاوت می‌باشد. مقاومت بالا به دلیل وجود

بل وجود مواد

2- Steaming

1. Incising 3. Compression

4 - Ponding

استخراجی زیاد است. گونه‌های چوبی نیز که در برابر حمله‌های چوبخواران دریایی مقاومت انشان می‌دهند یا دارای مواد استخراجی خاصی هستند و یا درصد سیلیس بالایی دارند.

۳) مسیر اصلی جریان مواد حفاظتی در سوزنی برگان تراکئید به تراکئید و از طریق منافذ دیواره‌ای می‌باشد. در پهن برگان این جریان عمدتا از طریق آوندها انجام می‌شود.

۴) به طور کلی چوب برون نفوذپذیر است. نفوذ پذیری پایین چوب درون عمدتا بدلیل وجود تیل در آوندهای پهن برگان و بسته شدن منافذ دیوارهای در سوزنی برگان است. همچنین تجمع صمغها، رزین ها، و تانن‌ها در حفره سلولی باعث کاهش نفوذپذیری می‌شود.

منابع بیشتری برای مطالعه

مطالب کلی:

aspects of durability and permeability are covered in: CINDLAY, W.P.K. (1962) The preservation of timber. Black, London.

HUNT. G. M. & GARRATT, G. A. (1967) Wood preservation. 3rd edn. McGraw

Hill, New York.

دوام:

Most of the available durability ratings for commercial timbers are given in Appendix 1 of this book (page 439). The following three texts give detao;s cpmcermomg tje resostamce pf to,bers tp attacl by wood-boring beetles, termites and marine borers respectively: HICKIN, N.E. (1975) The insect factor in wook decay. 3rd edn. Associated Business Programmes, London. HARRIS, W. V. (1971) Termites: their recognition and control. 2nd edn. Longmans.

London.

TRINGHAM, S. K. (Eds.) (1971) Marine borers, fungi and fouling

نفوذ پذیری:

organisms of wood. O. E. C. D., Paris.

gs for commercial timbers are given in

Most of the available permeabihty ratings for commercial timbers are

sok (page 439). An exhaustive discussion of all aspects of

Appendix 1 of this book (page 439). An exhd permeability is provided in:

(1971) Flow in wood. Syracuse Univ. Press, New York