نمایشگاه دائمی هگمتان چوب در دبی افتتاح گردید.

در راستای عرضه خدمات به مشتریان محترم در کشورهای حوزه خلیج فارس دفتر فروش هگمتان چوب در کشور امارات و شهر دبی افتتاح گردید و آماده ارائه خدمات به مشتریان محترم گردید.