در این ویدئو فضاهای داخلی و خارجی یک ویلای چوبی 180 متری نشان داده شده است.

در این ویدئو نگاهی به قابلیت های هگمتان چوب در طراحی و ساخت سازه های چوبی خاص و متمایز اشاره شده است.
در این ویدئو یکی از کارشناسان هگمتان چوب طراحی فضای خارجی یک ویلای چوبی را حسب درخواست مشتری محترم به صورت اسکیس انجام میدهد.
عایق پاششی پلی اورتان یکی از جدید ترین و به روز ترین روش های عایق کاری در دنیاست که به تازه گی و با خریداری دستگاه مربوطه از ایتالیا هگمتان چوب از این روش برای عایق کاری استفاده می نماید.
حسب در خواست مشتریان محترم کارشناسان هگمتان چوب آماده گی طراحی و اجرای لنداسکیپ و فضای محوطه همگون با ساختار ویلای چوبی را دارند
معرفی سیتم لاگ برای واحد های کوچک و کلبه های چوبی.

آرامش در کلبه های چوبی

نمایش مراحل ساخت ویلای چوبی از بتون ریزی کف تا نصب تجهیزات
ویلای پیش ساخته دوبلکس چوبی 300 متری با سیستم wood frame (قاب چوبی) در مرحله اتمام اسکلت توسط شرکت هگمتان چوب