خانه چوبی پیش ساخته 140 متری در آستارا
خانه چوبی پیش ساخته 140 متری در آستارا