خانه چوبی پیش ساخته 115 متری در هشتگرد
خانه چوبی پیش ساخته 115 متری در هشتگرد