خانه پیش ساخته چوبی 77 متری در خلخال

خانه پیش ساخته چوبی 77 متری در خلخال