آربور چوبی مدل-AR03

آربور چوبی طرح AR03

نوع چوب : کاج سفید روسی اشباع شده

ابعاد ستون ها : 15*15 سانتی متر

ابعاد : مطابق نقشه ذیل - همچنین امکان سفارشی سازی مطابق درخواست وجود دارد

نوع رنگ: رنگ مخصوص فضای باز با بیش از 30 رنگ مختلف

پلان آربور چوبی